Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OTWARCIE BIBLIOTEKI CENTRUM INFORMACJI I KULTURY GMINY STARE JUCHY

Utworzono dnia 24.11.2014
Czcionka:

Biblioteka Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy – to placówka kulturalna, która do tej pory działała, jako GOK oraz GBP. W ramach realizacji zadania „Przebudowa budynku i zakup wyposażenia do Biblioteki Gminnej w Starych Juchach” wykonano prace remontowo - modernizacyjne, które umożliwiły powiększenie wypożyczalni i czytelni, utworzenie nowoczesnych pracowni komputerowych z dostępem do Internetu, a także przystosowanie budynku  dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki inwestycji   wyposażono wszystkie sale, a w sali widowiskowej będzie można aktywować zajęcia teatralne i taneczne oraz kino 3D. Centrum Aktywności Obywatelskiej oraz Kawiarenka Obywatelska już działają przy placówce.  Biblioteka będzie ubiegać się o Certyfikat Biblioteka+. Koordynatorami działań byli: Jarosław Franczuk – sekretarz Gminy Stare Juchy, Wójt Gminy Stare Juchy Ewa Jurkowska – Kawałko oraz Agnieszka Łempicka –, podinspektor do spraw rozwoju Gminy. Członkami zespołu byli również Beata Klaus – Gramacka –starszy bibliotekarz oraz Marta Słuchocka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach.

Wkład własny 321 544,00 zł, Kwota dofinansowania 964624,00 zł, czyli 75% całkowitego zadania. Całkowity koszt zadania 1 286 168,00 zł, Termin wykonania zadania 31.12.2014r. Zadanie  dofinansowane  w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek."

 Podczas otwarcia w dniu 23.10.204r. zaprezentowała swoją poezję – Helena Brodowska, taniec - grupa „Taneczny krąg” prowadzona przez Dorotę Krawczyk oraz  Beatę Gruszka, teatrum wiersza "Lokomotywa" – przedstawiła grupa „Kulisy 2” instruktor Krystyna Pilawska -Wiercińka. Wystąpił również Piotr Karpienia (polski piosenkarz i gitarzysta. W 2011 roku wziął udział w czwartej edycji polskiej adaptacji talent show "Mam talent!" emitowanego na antenie stacji telewizyjnej TVN, gdzie zajął 2. miejsce) Po wielu miesiącach remontu budynku - Dyrektor placówki Marta Słuchocka  przywitała wszystkich przybyłych gości. Wójt Gminy Stare Juchy - Ewa Jurkowska - Kawałko, krótko opowiedziała o projekcie, dzięki któremu nie tylko budynek, ale i cała struktura dawnego Gminnego Ośrodka Kultury uległa zmianie. Wójt mówiła o nowościach technicznych, jakie są teraz dostępne dla wszystkich mieszkańców w nowo otwartej Bibliotece. Prace rękodzielnicze można było podziwiać dzięki warsztatom realizowanym przez GOK  w ramach realizacji projektu „Projektowo to i owo.” Część II „Czas Inicjatyw Gminy Stare Juchy”. dofinansowanego  ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne”. Wystawy prac z gliny, rzeźby oraz plastyczne wykonano w ramach realizacji projektu „Nasza Gmina kadrem malowana”. W Sali widowiskowej wyeksponowano wystawę fotograficzną  Radka Nowackiego. Realizację tego zadania dofinansowano z grantów Gminy Stare Juchy dla organizacji pozarządowych- wnioskodawca Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Skomacka. Zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gminy mogli również obejrzeć pokaz Fire show w wykonaniu Grupy JAMA. Nagrodzone prace w  konkursie „Książka dawniej i dziś” również znalazły się pośród wielu wystawionych ekspozycji tego dnia. Wystawa trwać będzie do 30.10.2014r. Prezentację multimedialną podsumowującą przekształcenie placówki, oraz ostatnie działania jednostki Kulturalnej przy współpracy z instytucjami i Stowarzyszeniami z terenu naszej Gminy przygotował i zaprezentował Adrian Milewski. Nasi goście kierowali serdeczne życzenia  dalszej aktywnej działalności naszej placówki oraz daleko idącej chęci współpracy.

Głos zabrali: Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach Adam Lewicki, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Grajewie Danuta Klimowicz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach  Ewa Ratkiewicz, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wydminach -Anna Wasilczyk, Przewodniczący Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Ełku Daniel Kunikowski oraz Maria Kuncewicz.. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli również: Książ proboszcz Jan Adaszczyk,Pastor Dariusz Zuber,  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie Wojtek Wrona , Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Iwona Drażba, Główny specjalista do spraw oczyszczalni ścieków Gminy Stare Juchy  -Paweł Krajewski, Rodzinny dom dziecka  Ewa i Edward Moroz,  Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej- Marianna Słuchocka, Przedsiębiorcy: Państwo Barbara i Stanisław Eliaszuk, Pani Wanda Hanusko, Pan Sławomir Sosnowski, Radni, sołtysi oraz przedstawiciele Organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia - „Mukszty”, „Na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy, „Kokosy”, Mieszkańcy i Miłośnicy Skomacka , „STOPA” oraz Spółdzielni Dobra Siła.

 

Poczęstunek przygotowali: Krystyna Pilawska – Wiercińska i Sebastian Romatowski w ramach projektu „Projektowo to i owo” oraz  wolontariuszki Natalia Reszuta i Paulina Sluchocka.

Bardzo dziękujemy za wsparcie działań kulturalnych  Andrzejowi Paszkot Firma Mas Energy  i naszym lokalnym sponsorom. Serdecznie dziękujemy za pomoc fotografowi Radkowi Nowackiemu oraz mieszkańcom naszej Gminy i gościom za przybycie na uroczystość.  

Placówka od dnia 24.10.2014r. realizuje kolejne zadania i zaprasza na wydarzenia kulturalne w ramach otwarcia Biblioteki http://www.stare-juchy.pl/aktualnosci/i,zapraszamy_do_biblioteki_centrum,2401.html

 

 

 

 

 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4