Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej B-CIiK Gminy Stare Juchy

Czcionka:

Wstęp Deklaracji

Biblioteka-Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

http://www.starejuchy.naszabiblioteka.com/

 

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji na stronie internetowej: 2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 28.10.2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

 • -Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • -Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • -Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • -Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.
 • -Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 20 września 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof ŁapińskiKontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (87)6199058 lub na adres e-mail: sekretariat@bciik.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 


 

 

Dostępność architektoniczna budynku B-CIiK Gminy Stare Juchy

Budynek Biblioteki-Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, ul.Ełcka 8, 19-330 Stare Juchy

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

 • -Do budynku prowadzą trzy wejścia w tym tylko główne od strony ul. Ełckiej jest  z podjazdem dla wózków inwalidzkich.Pozostałe  2 wejścia ze szczytów budynku, nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • -Budynek posiada dwie kondygnacje.
 • -Sala widowiskowa znajduje się na parterze.
 • -Sekretariat oraz biblioteka mieszczą się na I piętrze.
 • -Toaleta dla osób niepełnosprawnych mieści się na parterze.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • -Wejście do wszystkich pomieszczeń jest przystosowane do przejazdu wózkiem inwalidzkim.
 • -W budynku znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

 • -Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • -W budynku brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 • -Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

7.Informacje dotyczące dojazdu:

 • Dojazd jest możliwy bezpośrednio do budynku (bardzo duży plac za budynkiem)

 

 

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2