Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacje o ochronie danych osobowych

Czcionka:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka-Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, ul. Ełcka 8, 19-330 Stare Juchy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych na adres email: iod@bciik.pl lub pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres B- CIiK, z dopiskiem IOD.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy w przypadku:
 • wynajmu pomieszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Dane będą przetwarzane do czasu wykonania umowy z zachowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji,
 • wypożyczania sprzętu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby korzystać ze sprzętu B- CIiK. Dane będą przetwarzane do czasu, aż będziecie Państwo w posiadaniu wypożyczonego sprzętu.
 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązku ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w przypadku:
 • wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego,
 • podanie danych jest obowiązkowe. Dane będą przetwarzane przez 5 lat, zgodnie z ustawą o rachunkowości z zachowaniem zasad archiwizacji dokumentacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 • zapewnienia ochrony materiałów bibliotecznych między innymi poprzez kontakt z Państwem w przypadku niezwrócenia książki do biblioteki,
 • podanie danych osobowych w tym przypadku jest obowiązkowe, a niepodanie tych danych uniemożliwi korzystanie z zasobów biblioteki. Dane będą przetwarzane do czasu, aż będziecie Państwo naszymi Czytelnikami.
 1. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, w przypadku:
 • publikacji na stronie internetowej czy portalu społecznościowym danych osób korzystających z usług B- CIiK (np. wizerunku), w celu poinformowania społeczności lokalnej o działaniach podejmowanych przez B- CIiK,
 • organizowania wydarzeń kulturalno-sportowych, których są Państwo uczestnikami.
 1. Podanie danych w przypadkach określonych w pkt. 5 jest dobrowolne, a dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu również prawo do żądania usunięcia danych.
 1. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu administratora danych osobowych, takim jak:
 • dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania,
 • podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz
 • każdej osobie, która zapozna się ze zdjęciem lub zapisem filmowym, w przypadku gdy dane są publikowane w przestrzeni publicznej.
 1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody.
 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2