Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin Imprezy XII Piknik Jaćwieski

Utworzono dnia 24.07.2018
Czcionka:

REGULAMIN IMPREZY REKREACYJNEJ

„XII Piknik Jaćwieski”

 

  1. Impreza masowa odbędzie się w dniu:

 

04 sierpnia 2018r. od godz.21:00 do godziny 02:00 dnia 05 sierpnia 2018r.na plaży wiejskiej

  1. Uczestnicy mają prawo wstępu na teren obiektu w dniach i godzinach:

 

DATA

OTWARCIE BRAM

DLA PUBLICZNOŚCI

 

ZAMKNIĘCIE BRAM

DLA PUBLICZNOŚCI

 

4 -5 sierpnia 2018r.

 

Godz. 13:30

Godz. 02:00

 

3. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia imprezy,
 a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy.

4. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.

5. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się
do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku.

6. Nie będą wpuszczane na imprezę lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie, legitymowania lub nieposiadających dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości.

7. Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby będące w znacznym stopniu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych, które będą zakłócały przebieg imprezy.

8. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.

9. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby pomalowane na twarzy

w sposób uniemożliwiający identyfikację.

10. Osoby obecne na imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób
nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie,
a w szczególności przestrzegać regulamin obiektu i imprezy.

11. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów

pirotechnicznych np. petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp., opakowań

szklanych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np. kije basebolowe, rurki metalowe, noże, oraz alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych.

12. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na imprezę, w przypadkach określonych przepisami prawa, osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.

13. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione,

14. Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren

imprezy psów lub innych zwierząt.

15. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego

przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy

oraz wzniecania ognia.

16. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu,

17. Osoby znajdujące się na imprezie, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub, które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z imprezy.

18. Osoby, o których mowa w pkt.16, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.

19. Uczestnicy imprezy mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.

20. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

21. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją ewakuacji, a w razie konieczności zastosować się do niej

(instrukcja umieszczona jest na tablicy informacyjnej).

22. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania organizatora lub służbę porządkową o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie postawione na

terenie imprezy.

24. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń

organizatora oraz służby porządkowej.

25. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego regulaminu, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.

26. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do

Organizatora.

27. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł (Art. 54. 1. Ustawy z dnia 20 marca 2009r.  późniejszymi zmianami )  

 

 

Informacja o sposobie udostępnianie w/w regulaminu uczestnikom imprezy:

- w/w regulamin udostępniony będzie w Punkcie Informacyjnym na terenie imprezy przy wejściu głównym (W1)

- w/w regulamin udostępniony będzie na tablicach informacyjnych przy wejściach W2, W3 i W4

- w/w regulamin dostępny będzie także na stronie: www.stare-juchy.pl

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 27

W poprzednim tygodniu: 19

W tym miesiącu: 79

W poprzednim miesiącu: 103

Wszystkich: 3970