Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"Przebudowa budynku i zakup wyposażenia do Biblioteki- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy"

Utworzono dnia 25.11.2014
Czcionka:

1. Zespół zadaniowy składający się z 4 osób:

- Przewodniczący: Jarosław Franczuk- sekretarz Gminy Stare Juchy

- Wójt Gminy Stare Juchy Ewa Jurkowska- Kawałko

- Agnieszka Łempicka- koordynator projektu, podispektor do spraw rozwoju gminy

- Marta Słuchocka Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach

- Beata Klaus- Gramacka- starszy bibliotekarz

Zespół spotykał się regularnie w celu omówienia postępów realizacji zadania i przygotowania raportów ewaluacyjnych: częściowego i końcowego.

2. Etapy Inwestycji:

- Etap I 01.04.2013r.- 31.12.2013r. przygotowanie zadania do realizacji (przygotowanie dokumentacji technicznej, obsługa zamówienia publicznego, wniesienie rzeczowego wkładu własnego)

- Etap II 01.01.2014r.- 31.12.2014r. realizacja i zakończenie zadania, oddanie obiektu biblioteki do użytkowania (roboty remontowo montażowe, zakup i montaż wyposażenia, prace związane z odbiorem i rozliczeniem zadania)

3. Koszty i termin inwestycji:

- Wkład własny 321 544,00 zł

- Kwota dofinansowania 964 624,00 zł, czyli 75% całkowitego zadania

- Całkowity koszt zadania 1 286 168,00 zł

- Termin wykonania zadania 31.12.2014r.

4. Realizacja zadania zakładała zaadaptowanie całego budynku GOK-u na działalność biblioteczną  oraz przekształcenie Gminnego Ośrodka Kultury w Bibliotekę Gminną, która stanowić będzie nowoczesne centrum dostępu do informacji, kultury oraz ośrodek życia społecznego. Cały budynek wymagał prac remontowo- modernizacyjnych, które miały umożliwić powiększenie wypożyczalni i czytelni, utworzenie pracowni komputerowych, w tym audiowizualnej oraz DTP, a także przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby ubiegać się o Certyfikat Biblioteka+ niezbędny był zakup wyposażenia do Biblioteki i zaadaptowanych pomieszczeń. Wszystkie planowane działania miały na celu przyciągnięcie nowych użytkowników Biblioteki, zarówno poprzez dostęp do nowinek technicznych oraz propozycje nowych form spędzania wolnego czasu. Zakłada się wzrost liczby osób korzystających z Biblioteki o co najmniej 2% począwszy od roku następującego po zakończeniu zadania.

Oprócz umożliwienia dzieciom i młodzieży dostępu do nowinek technicznych w pracowni audiowizualnej, Biblioteka zaoferuje zajęcia dla pasjonatów. Będą to zajęcia fotograficzne, graficzne, dziennikarskie. Dzięki doposażeniu sali widowiskowej będzie można aktywować zajęcia teatralne i taneczne. W sali widowiskowej Biblioteka będzie mogła zorganizować również zajęcia arteterapeutyczne oraz biblioterapeutyczne. Dzięki nowej przestrzeni  będzie można rozwijać działalność Klubu Wolontariusza oraz zorganizować Młodzieżową Kawiarenkę Obywatelską.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5