Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

„IV Odjazdowy bibliotekarz w Starych Juchach- 2018”

Utworzono dnia 04.05.2018
Czcionka:

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

pod hasłem „IV Odjazdowy bibliotekarz
w Starych Juchach- 2018”

 

 

 1. Cel rajdu:
 1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia,
 2. Kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek, czytania, książek, bibliotekarzy,
 3. Integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez rekreację,
 4. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny,
 5. Propagowanie roweru jako środka transportu.

 

 1. Organizator rajdu:

Biblioteka – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy .

Współorganizator – Świetlica wiejska Orzechowo

 1. Termin rajdu: 19.05.2018r. (sobota)

 

 1. Organizacja rajdu:

Zbiórka przy Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy ,
ul. Ełcka 8, 19-330 Stare Juchy 10 min. przed startem.

 

Trasa rajdu (6,2 km):

 1. Start – B- CIiK, ul. Ełcka 8 godz. 1000 ,
 2. Przejazd trasą przez centrum Starych Juch.
 3. Meta: Świetlica wiejska w Orzechowie 6,2 km
 4. Konkursy z nagrodami, ognisko i zakończenie rajdu.

 

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się
  z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora http://www.starejuchy.naszabiblioteka.com/ i na FB  lub w jego siedzibie pod adresem, ul. Ełcka 8 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1800.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia do dnia 12.05.2017r. do godz. 15:00 do siedziby organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu (dotyczy osoby pełnoletniej) i załącznik nr 2 (dotyczy osoby nieletniej).
 3. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,
 4. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę (kartę zgłoszeniową) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
 5. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
 6. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie,
 7. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
 1. Zasady zachowania uczestników rajdu:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,
 2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
 3. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
 4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego
  ,
 5. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.
 6. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
 7. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
 8. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym
  do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
 9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
 10. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się
  o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
 11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
 12. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia,
 13. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Uwaga: Zachęcamy do ubrania się w coś pomarańczowego, lub odblaskowego.
Jeśli mamy korzystajmy z gadżetów odblaskowych.

 1. Na trasie zabrania się:
 1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 2. zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 3. niszczenia przyrody,
 4. indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 5. głośnego zachowywania się,
 6. zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

 

 1. Odpowiedzialność organizatora
 1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 2.  Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje
  na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych
  na trasie,
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy
  i za szkody wyrządzone przez uczestników,
 4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
 5. Organizator przewiduje atrakcje:
 • ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 • gry i zabawy dla dzieci i rodziców z nagrodami.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz
  w materiałach promocyjnych organizatora,
 2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

 

 

Ogólne zasady wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym

Forma: zorganizowany przejazd kolumny rowerzystów (art. 32 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym).

Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej grupie nie może przekraczać 15 rowerów lub wózków rowerowych. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być w tym wypadku mniejsza niż 200 metrów. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Inni uczestnicy ruchu mają zakaz wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe.

Ten rodzaj przejazdu nie wymaga zgłoszenia zawiadomienia ani uzyskiwania pozwolenia. Uczestnictwo rowerzystów w przejeździe odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w przepisach prawa ruchu drogowego.

ZAŁĄCZNIKI:

karta zgłoszenia pełnoletni

Utworzono dnia 04.05.2018, 16:59

karta zgłoszenia niepełnoletni

Utworzono dnia 04.05.2018, 16:58

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 27

W poprzednim tygodniu: 19

W tym miesiącu: 79

W poprzednim miesiącu: 103

Wszystkich: 3970